Fysioterapeut

Har du akutte eller langvarige muskel- og skjelettplager og er ute etter å få hjelp til å kunne nå dine mål i hverdagen, kan fysioterapi være noe for deg. En fysioterapeut arbeider forebyggende og terapeutisk med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som gir smerter og/eller nedsatt funksjon. Det tas utgangspunkt i pasientens problem gjennom en undersøkelse og vurdering før det i samhandling enes om en behandlingsvei. I behandling arbeides det med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasienten. Dette vil si at behandlingsmetodene som tas i bruk er spesifikke for deg og ditt problem, og kan inneholde passive modaliteter som massasje, triggerpunktsmassasje, mobilisering m.m. til mer aktive modaliteter som treningsterapi, styrke-, balanse eller kondisjonstrening.

Fysioterapi er en tradisjonsrik fagtradisjon i stadig utvikling, hvor man blir skolert både teoretisk og praktisk tankegang. Kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon med en erkjennelse at det er mange ulike faktorer som bidrar til smerte, sykdom og nedsatt funksjon. “Fysioterapeut” er en beskyttet tittel etter endt utdanning og turnustjeneste med autorisasjon fra Helsedirektoratet. De er underlagt helsepersonelloven som vil si at de skal utøve faglig forsvarlig fysioterapi, skal holde seg faglig oppdatert og har et selvstendig vurdering- og behandlingsansvar for pasientene.

Fysioterapeuter arbeider i flere nivåer i helsetjenestene, fra spesialsykehus til kommunale tjenester. En privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd i privat fysikalsk institutt har ikke refusjonsordning, men står fritt til å ta inn pasienter og vil kunne tilby en kort ventetid for undersøkelse og behandlingsstart.

Noen eksempler på behandlingsmetoder:

  • Massasje
  • Triggerpunktsmassasje
  • Mobilisering
  • Treningsterapi
  • Styrke- og balansetrening
  • Kondisjonstrening

 

Laserbehandling

Laserbehandlingen hjelper kroppen til å redusere betennelse og smerte. Laserlyset tilfører det skadede området energi og stimulerer kroppens egne tilhelningsprosesser. Behandlingen er skånsom og passer for flere forskjellige medisinske tilstander.

les mer

Gravidmassasje

Massasje er en skånsom behandlingsform som passer godt for gravide. Mange gravide opplever mer smerter og ubehag i kroppen under svangerskapet, spesielt i nakke, skuldre, rygg og setet.

les mer