Din klinikk for muskel- og skjelettbehandling i Hallingdal

Mobilis AS ble dannet av Kiropraktor Arne Marius E. Gulseth i 2017 og har som mål å være en helhetlig kilde for utredning og behandling av dine plager. Mobilisklinikken skal være et sted hvor du føler deg sett og lyttet til som pasient samtidig som du får råd av solid faglig kompetanse. Behandlingen skal være i tråd med retningslinjer og med utgangspunkt i en evidensbasert tilnærming. Målet med behanldingen er ikke bare å dempe smertene men å gjenopprette god funksjon for deg som pasient. Vi ønsker å underbygge en aktiv livsstil som kan bidra til en robust helse over tid, også etter du har vært hos oss. Ved Mobilisklinikken settes tverrfaglig samarbeid høyt på agendaen og kommunikajson med fastlege, spesialister, andre terapeuter og fagpersoner blir sett på som en selvfølge og en naturlig del av hverdagen.