Nålebehandling / dry needling

Innenfor muskel og skjelett behadling brukes nåler til å behandle smerter fra triggerpunkt ved å sette en tynn nål enten i selve muskelen eller superficielt over det bestemte triggerpunktet.

Hvor god effekten av nålebehandling er fortsatt omdiskutert i forskningen, men her forskes det hyppig. Nåler kan være et nyttig verktøy som del av et behandlingsopplegg, for eksempel hvis en muskelt er for øm eller stram for andre teknikker. Erfaringsmessig kan behandlingen gi god effekt når brukt på spesifikke symptomatiske muskler. Det er normalt å merke noe ømhet i muskulaturen etter behandling.

Stikkord:

Fysiorerapeut

En fysioterapeut arbeider forebyggende og terapeutisk med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som gir smerter og/eller nedsatt funksjon. I fysioterapibehandlingen arbeides det med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasienten

les mer

Laserbehandling

Laserbehandlingen hjelper kroppen til å redusere betennelse og smerte. Laserlyset tilfører det skadede området energi og stimulerer kroppens egne tilhelningsprosesser. Behandlingen er skånsom og passer for flere forskjellige medisinske tilstander.

les mer