Triggerpunktsmassasje

Ved de fleste muskelspenninger som gir smerter vil det finnes aktive og latente triggerpunkter i det aktuelle muskelsamspillet.

Triggerpunkt er hypersensitive områder som kan oppstå i kontaktpunktet mellom nervesystemet og muskelcellene.
Aktive triggerpunkt kan projisere smertefornemmelser langt utover området der selve muskelen befinner seg og de kan aktivere muskelspenninger i andre muskler i referanseområdet. Triggerpunkt oppstår aldri alene, som regel er en større del av det aktuelle muskelsamspillet berørt. Jeg behandler triggerpunktene i system, slik at normal muskelfunksjon kan gjenopprettes.

Stikkord: massasje

Fysiorerapeut

En fysioterapeut arbeider forebyggende og terapeutisk med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som gir smerter og/eller nedsatt funksjon. I fysioterapibehandlingen arbeides det med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasienten

les mer

Laserbehandling

Laserbehandlingen hjelper kroppen til å redusere betennelse og smerte. Laserlyset tilfører det skadede området energi og stimulerer kroppens egne tilhelningsprosesser. Behandlingen er skånsom og passer for flere forskjellige medisinske tilstander.

les mer