Trykkbølge

Trykkbølgebehandling er en effektiv behandlingsform mot akutte og kroniske sene- og muskelsmerter. Kroniske muskel og senesmerter er ofte et resultat av mislykket reparasjon fra av tidligere skader eller overbelastninger. Om skaden går over i en kronisk fase kan smertene være vanskelig å bli kvitt. Trykkbølge apparatet sender trykkbølger ned mot det skadede vevet og forårsaker ufarlige mikroskader i sener og muskler som igjen stimulerer en ny reparasjonsrespons fra kroppens side. Når kroppen igjen reparerer vevet på en ordentlig måte, reduseres smerten og den normale funksjonen gjenopprettes. Denne behandlingen kombineres ofte med opptrening for best mulig styrking av vevet.

Hva kan vi behandle?

Et behandlingsopplegg starter alltid med en grundig undersøkelse hvor kiropraktor utreder hva som er galt og setter en diagnose basert på sykehistorien og undersøkelsen. Når diagnose er satt diskuteres mulige behandlingsopplegg. Under følger en kort oversikt over noen av de plagene vi vanligvis behandler med trykkbølge.

 • Plantarfascitt
 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Helspore
 • Achilles senebetennelser/smerter
 • Hoftesmerter (trokanter syndrom m.m)
 • Hopperkne / Jumpers knee
 • Løperkne / Runners knee
 • Hamstrings tendinopati
 • Proksimal gluteus tendinopati

Normalt sett består de fleste behandlingsopplegg med trykkbølge av 5-6 behandlinger, som regel en til to ganger i uken.

Hvem skal ikke ha trykkbølgebehandling?

Det er visse grupper vi unngår å behandle med trykkbølgebehandling. Ettersom energimengden og inntrengingsdybden i vevet er relativt lav, er det sjeldent vi ser negative reaksjoner hos friske mennesker. Følgende grupper skal dog ikke ha behandling med trykkbølge.

 

 • Blødere og visse pasienter på blodfortynnende medikamenter.
 • Gravide (hovedsakelig første trimester)
 • Pasienter med infeksjoner og sår
 • Pasienter med kreft. (uavhengig om det er i det aktuelle området eller ikke)
 • Pasienter som har mottatt kortisonbehandling 4 uker eller mindre før behandling

 

Lymfemassasje

Lymfemassasje er en myk og avslappende behandling. Det benyttes spesielle massasjeteknikker som øker transporten av lymfevæske og stimulerer aktiviteten i lymfesystemet.

les mer

Triggerpunktsmassasje

Ved de fleste muskelspenninger som gir smerter vil det finnes aktive og latente triggerpunkter i det aktuelle muskelsamspillet.

les mer

Koppingmassasje

Koppingsmassasje utføres med silikon kopper av ulik størrelse avhengig av hvilken kroppsdel som behandles.

les mer