Mobilisering

Leddmobilisering har som mål å opprette normal eller bedret smertefri bevegelighet i et stivt eller vondt ledd eller område.

Mobilisering utføres saktere enn leddmanipulasjon og kan også brukes på et større område enn et spesifikt ledd. Hvilken teknikk og grad av mobilisering som brukes avhenger av hvilket ledd og hvilken type restriksjon.

Fysiorerapeut

En fysioterapeut arbeider forebyggende og terapeutisk med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet som gir smerter og/eller nedsatt funksjon. I fysioterapibehandlingen arbeides det med kropp og bevegelse for å fremme god helse hos pasienten

les mer

Laserbehandling

Laserbehandlingen hjelper kroppen til å redusere betennelse og smerte. Laserlyset tilfører det skadede området energi og stimulerer kroppens egne tilhelningsprosesser. Behandlingen er skånsom og passer for flere forskjellige medisinske tilstander.

les mer