Generelt om svimmelhet

Denne ofte udefinerbare følelsen er noe de fleste av oss opplever på ett eller annet punkt i livet, men for noen kan det gi større plager. Det kan føles som om omgivelsene spinner rundt en og en ønsker å holde seg fast for å roe ned karusellen. Andre opplever det som gyngende og duvende følelse hvor en ofte føler seg litt ustø mens det pågår. Svimmelhet kan ha mange årsaker og er heldigvis sjeldent farlig. Svimmelhet kan oppstå plutselig uten smerter andre steder som ved tilfeller av krystallsyke, eller det kan komme som en ledsagende plage ved nakkesmerte eller hodepine. Opplever du derimot plutselig svimmelhet med nummenhet eller svakhet på en side av ansikt, arm eller ben, tap eller forstyrrelse av tale og vanskeligheter med å bevege armer eller ben normalt er det viktig at du kontakter lege umiddelbart. 

Følelsen av svimmelhet skapes ofte ved en forstyrrelse i samspillet mellom viktige områder som alle påvirker vår evne til holde oss oppreist og fungere balansert og normalt. Synssansen er meget viktig for opprettholdelsen av balanse. Øynene tar inn den visuelle informasjonen rundt oss og hjelper oss også til å holde hodet og balanseorganene i vater med horisonten. Balanseorganene i øret registrerer akselerasjoner og rotasjoner når vi beveger på oss. Signalene fra balanseorganet sender hurtige reflekser til øynene så vi klarer å holde blikket stabilt til tross at vi løper, vender og hopper som vi ønsker. Samtidig sendes signaler frem og tilbake til hjernen fra nakken om hvordan hodets posisjon er i forhold til resten av kroppen. All denne informasjonen integreres av hjernens balansesentere og holder oss som regel i balanse uten at vi trenger å ofre det spesielt mye oppmerksomhet.

Krystallsyke:

Krystallsyke er en av de vanligste formene for svimmelhet som vi møter på i møte med pasienter og kommer av en forstyrrelse på balanseorganene i øret. Ordet «krystallsyke» har sitt utspring i løsnede krystaller som finner sin vei inn i balanseorganets bueganger og gjør oss akutt svimle. Svimmelheten utløses alltid av en hodebevegelse og starter ofte i sengen om morgenen eller kvelden, gjerne i forbindelse med en vridning til siden. Det er gjerne noen sekunder fra vridningen til siden før pasienten merker en veldig følelse av svimmelhet som oftest roterer (rotatorisk vertigo). Varigheten på anfallene er som regel mellom 15-40 sekunder og er meget ubehagelige. Følelsen av kvalme og uvelhet kan gjerne vedvare. Lurer du på om du lider av krystallsyke? Ta gjerne kontakt med oss da dette er en tilstand som regel kan behandles effektivt uten medikamenter eller invasive undersøkelser.

Cervikogen svimmelhet/Nakkesvimmelhet

Svimmelhet er ofte et ledsagende symptom ved nakkesmerte. Irriterte muskler og ledd i nakken kan forstyrre samspillet mellom syn, balanseorgan og hodebevegelse. Smerte og/eller stivhet i nakken kan gi nedsatt presisjons på hode og nakkebevegelser og føre til en følelse av sjøgang, tretthet og «tregt sløret syn», gjerne med en sliten følelse i hodet. Hodepine er også ofte til stede. Svimmelheten blir ofte noe verre ved bevegelse av nakken. Nakkesvimmelhet behandles ved å rette opp i de underliggende fakturene som nakkestivhet og eventuelle muskelubalanser gjennom manuell behandling og trening.

Migrenerelatert vertigo(svimmelhet)

Migrene er en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Ved migrenerelatert svimmelhet kan svimmelhetsanfallene gjerne være dissosiert fra selve migrenesmerten. Pasienter opplever gjentatte svimmelhetsanfall av moderat til kraftig intensitet. Svimmelhetsanfall som har sammenheng med tidligere diagnostisert migrene bemerker seg ofte med lysskyhet, lydskyhet og/eller aura. Ta gjerne kontakt for en undersøkelse om du lider at hodepine og svimmelhet.

Blodtrykksrelatert svimmelhet

Svimmelhet relatert til blodtrykket, såkalt ortostatisk svimmelhet, er vanlig mellom 10-50% av de over 65 år, men kan også forekomme hos resten av befolkningen. Medikamentbruk, dehydrering, graviditet, alkoholinntak, varmebølger og sengeligge er alle faktorer som kan spille inn på følelsen av svimmelhet. Blodtrykksfallet som forekommer når vi reiser oss fra sittende til oppreist stilling kan i personer med lavt blodtrykk, føre til svimmelhet og følelsen av at man skal besvime. Ta gjerne kontakt om du sliter med tilbakevendende svimmelhet. Vi ønsker å finne årsaken til svimmelheten så vi kan komme frem til riktig behandling for den enkelte. Ved behov og samtykke fra pasienten kommuniseres undersøkelses resultater til fastlegen for videre oppfølging i de tilfellene dette er nødvendig.

Hodepine og migrene

Hodepine er meget vanlig og kommer ofte uten åpenbar årsak. Hodepinen kan ofte ha nær tilknytning til muskel og skjelettsystemet gjennom nakksmerte og andre plager. Har du vondt i hodet kan både kiropaktor og massør være til hjelp.

les mer